Montering & måltagning

Viktige vurderinger:

 • I hvilken himmelretning vender rommet?
 • Ønsker man å få mest mulig lys inn i rommet eller er det viktigere å skjerme for mest mulig av sollyset, til for eksempel soverom
 • Hvilket krav stilles til mørklegging?
 • Ønsker man å skjerme for sjenerende innsyn?
 • Har man dataskjerm eller tv i rommet og ønsker å unngå gjennskinn?
 • Ønsker man å skjerme for temperatursvingninger?
 • Vil man beskytte møbler og inventar for skadelige UV-stråler og hindre falming?
 • Er det spesielle hensyn å ta til eventuelt rengjøring eller fuktpåvirkning?

Teknisk løsning:

 • Skal produktet monteres på vegg (se vindu1) eller inne i en nisje (se vindu 2)?
 • Skal produktet henge ned til karm eller til gulv?
 • Skal man bruke takbeslag eller veggbeslag?
 • På hvilken side ønsker man betjeningen?
 • Hvilken høyde skal betjeningen ha?
 • Åpner vinduet innover eller utover?
 • Er det spesielle hensyn å ta til hasper, håndtak, luftekanaler, panelovner eller strømkanaler som kan være i veien for montering av produktet?
 • Brukes vinduet til ventilering?

Måltagning: 

 • Målene skal tas der produktet skal plasseres.
 • Oppgi totale mål uten fratrekk for avstand til karmlist eller nisje.
 • Ved måltaging skal alltid bredde oppgis først.
 • Husk å måle bredde oppe og nede samt høyde på begge sider. Dersom målene avviker, skal minste mål benyttes.
 • Legg merke til om det er skjevheter eller ujevnheter der produktet skal monteres.