ISO

Princess-Gruppen AS er sertifisert etter standardene ISO 9001 og ISO 14001, med følgende scope: Kjededrift av interiørforretninger.


ISO 9001

Princess-Gruppen AS jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystemer og prosesser, og er en av få virksomheter innenfor varehandelen som er ISO 9001 sertifisert. ISO-sertifisering handler om å ha prosesser og rutiner som øker kvaliteten i det daglige og langsiktige arbeidet vi gjør, som igjen skal øke effektiviteten og kundetilfredsheten. 

Vår kvalitetspolicy er å kunne tilby våre kunder varer av god kvalitet til konkurransedyktige priser som følger trendene, på en slik måte at vi stadig får flere tilfredse og lojale kunder!

Denne skal bidra til at Princess-Gruppen AS kontinuerlig skal arbeide aktivt med å øke vår anerkjennelse i markedet og være en foretrukket aktør i vårt marked så vel som for kunder, medarbeidere, forretningspartnere og andre interessenter.  

Vi skal arbeide aktivt hver dag for at de varene vi selger skal holde en god kvalitet sammenlignet med tilsvarende varer i markedet, der kriteriene er tradisjonelle kvalitetsprinsipper som slitasje, krymp og fargeekthet, men like viktig er det at produktet er fri for helseskadelige kjemikalier og produsert under bærekaftige og etisk forsvarlige vilkår.

Vi vil kontinuerlig arbeide for at våre medarbeidere skal ha god kunnskap om våre produkter, sette kunden i fokus og være stolte av å være en del av Princess-Gruppen AS.

Vi skal etterleve våre egne krav og kontinuerlig evaluere og forbedre disse, overholde myndighetskrav, kontinuerlig arbeide for å innfri og overgå forventinger kunder, medarbeidere og andre interessenter måtte ha til oss, følge utviklingen i vår bransje for å være i forkant slik at vi stadig er en aktør som våre interessenter foretrekker.

Gjennom etterlevelse av vår policy skal vi ha høyt fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd slik at alle våre kunder får en god kundeopplevelse.

 

ISO 14001

ISO14001 er en av verdens mest anerkjente standarder for miljøstyring. Princess-Gruppen AS jobber målrettet med miljøledelse, og med å minimere vår miljøbelastning i de ledd vi kan påvirke. Gjennom bruk av standarden har vi identifisert våre vesentlige miljøaspekter og jobber med kontinuerlig forbedring innenfor disse områdene.  

Princess-Gruppen AS miljøpolicy er å kontinuerlig jobbe aktivt for å redusere vår miljøbelastning i alle ledd vi kan påvirke. Våre hovedfokus og som vi skal strebe etter, er å ha mest mulig bærekraftige produkter i vårt sortiment og benytte anerkjente 3e parts standarder for å kvalitetssikre dette, redusere emballasje til et minimum og ha effektiv transport med et så lavt CO2 fotavtrykk som mulig.

Princess-Gruppen AS skal arbeide aktivt for høy miljøbevissthet hos våre ansatte, forretningspartnere og andre interesseparter vi kan påvirke.

Miljøpolitikken skal gjenspeile vårt engasjement for miljøvennlig og bærekraftig drift og kontinuerlig søke forbedring på nevnte områder.  

Det er viktig for oss å være i tråd med og der det er mulig å være i forkant av myndighetskrav og krav i markedet ved å ha høye egne krav og kontinuerlig justere opp krav til egen drift slik at vi er en foregangsbedrift når det gjelder miljøstyring.