ISO

ISO 9001

Princess-Gruppen AS jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystemer og prosesser, og er en av få virksomheter innenfor varehandelen som er ISO 9001 sertifisert. ISO-sertifisering handler om å ha rutiner som øker kvaliteten i det vi gjør, samt øker effektiviteten og kundetilfredsheten. 

Vår kvalitetspolicy er å selge varer av god kvalitet til konkurransedyktige priser på en slik måte at vi stadig får flere tilfredse og lojale kunder!

Vi skal arbeide aktivt for at de varene vi selger skal holde en god kvalitet sammenlignet med tilsvarende varer i markedet, samt at våre medarbeidere skal ha god kunnskap om våre produkter. Kriteriene er tradisjonelle kvalitetsprinsipper som slitasje, krymp og fargeekthet, men like viktig er det at produktet er fri for helseskadelige kjemikalier og produsert under etisk forsvarlige vilkår.

Kvalitetspolitikken skal gjenspeile engasjement for kvalitet og kunnskap i alle ledd vi kan påvirke som ansatte og forretningspartnere.

Vi skal etterleve myndighetskrav, følge utviklingen i vår bransje, samt ha høyt fokus på kundetilfredshet og effektivisering. Gjennom etterlevelse av vår policy skal vi ha høyt fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd.

ISO 14001

ISO14001 er en av verdens mest anerkjente standarder for miljøstyring. Princess-Gruppen AS jobber målrettet med miljøledelse og med å minimere vår miljøbelastning. Gjennom bruk av standarden har vi identifisert våre vesentlige miljøaspekter og jobber med stadige forbedringer innenfor disse områdene.  

Princess-Gruppen AS miljøpolicy er å kontinuerlig jobbe aktivt for å redusere vår miljøbelastning i alle ledd vi kan påvirke. Våre hovedfokus og som vi skal strebe etter, er å benytte mest mulig bærekraftige materialer i våre salgs produkter, redusere emballasje og ha effektiv transport.

Princess-Gruppen AS skal arbeide aktivt for høy miljøbevissthet hos våre ansatte, forretningspartnere og andre interesseparter.

Miljøpolitikken skal gjenspeile vårt engasjement for miljøvennlig og bærekraftig drift og kontinuerlig søke forbedring. Vi skal fokusere på de områder der vi utgjør en miljøbelastning og søke å minimere denne i alle ledd der vi kan påvirke, gjennom til enhver tid å etterleve myndighetskrav, samt gjennom egne satte krav for vårt miljøengasjement.